Home » NIEUWS » Aangepast lesprogramma voorjaar 2022

Aangepast lesprogramma voorjaar 2022

/aangepast-lesprogramma-voorjaar-2022/

Onze overheid heeft diverse Corona-maatregelen versoepeld en hierdoor is het ook voor onze vereniging weer mogelijk om iets te organiseren.
In het bestuur is het navolgende, verkorte lesprogramma afgesproken:

*    9 februari Reanimatie/ AED
*    16 februari Actieve bloedingen
*    2 maart EH bij Kinderen/ baby reanimatie
*    16 maart reservedatum voor Reanimatie (bij opkomst >12man)
*    23 maart     EHBDD alleen voor de evenementen leden

We hebben het lesprogramma zodanig ingericht dat de meest belangrijke onderdelen aan bod komen.
Ik wil jullie dan ook graag uitnodigen de lessen te komen volgen.

De zaterdagherhaling komt dus te vervallen.

Vanwege de corona-maatregelen geldt per les een maximum van 12 leden. Bij deze het verzoek om je dus voor elke les aan te melden. Aanmelden kan per mail.

Verder gelden, wellicht ten overvloede, de “reguliere” Corona regels. Oftewel heb je klachten, blijf dan thuis.
Dit heeft geen gevolgen voor je diploma.
In ’t Kulturhus is een mondkapje verplicht bij “verplaatsingen”. Zodra je zit mag deze af.

In het komend najaar hopen we jullie weer een normaal lesprogramma te kunnen aanbieden.

Share Button