Aangepast lesprogramma voorjaar 2022

Onze overheid heeft diverse Corona-maatregelen versoepeld en hierdoor is het ook voor onze vereniging weer mogelijk om iets te organiseren.
In het bestuur is het navolgende, verkorte lesprogramma afgesproken:

*    9 februari Reanimatie/ AED
*    16 februari Actieve bloedingen
*    2 maart EH bij Kinderen/ baby reanimatie
*    16 maart reservedatum voor Reanimatie (bij opkomst >12man)
*    23 maart     EHBDD alleen voor de evenementen leden

We hebben het lesprogramma zodanig ingericht dat de meest belangrijke onderdelen aan bod komen.
Ik wil jullie dan ook graag uitnodigen de lessen te komen volgen.

De zaterdagherhaling komt dus te vervallen.

Vanwege de corona-maatregelen geldt per les een maximum van 12 leden. Bij deze het verzoek om je dus voor elke les aan te melden. Aanmelden kan per mail.

Verder gelden, wellicht ten overvloede, de “reguliere” Corona regels. Oftewel heb je klachten, blijf dan thuis.
Dit heeft geen gevolgen voor je diploma.
In ’t Kulturhus is een mondkapje verplicht bij “verplaatsingen”. Zodra je zit mag deze af.

In het komend najaar hopen we jullie weer een normaal lesprogramma te kunnen aanbieden.

Share Button

EHBO lessen voor 2021 afgelast

Dag allen,

Ik moet jullie helaas mede delen dat de EHBO lessen voor dit jaar zijn afgelast.

Het besluit is genomen naar aanleiding van de oplopende coronacijfers en diverse adviezen vanuit de branche.

Ik zal jullie nader informeren hoe we verder gaan.
Omdat onze overheid voor de komende 3 weken extra maatregelen heeft afgekondigd zal -naar verwachting- er dit jaar geen les meer worden gegeven.

Het spijt me dat ik jullie niet anders kan berichten.

Het bestuur.

Share Button

Jubilarissen bij EHBO Notter

Tijdens de jaarvergadering van het seizoen 2021/ 2022 was het zover. De jaarlijks terugkerende huldiging van de jubilarissen.
Dit seizoen hadden we 2 jubilarissen met respectievelijk 25 en 40 jaar lidmaatschap in ons midden!

Martin Nijzink, al jarenlang de secretaris van de vereniging, en in het verleden actief in de wedstrijd EHBO, tikte dit seizoen de 25 jaar aan. Tijdens de jaarvergadering werd hij door de voorzitter hartelijk bedankt voor zijn inzet en zijn vele initiatieven.
De bloemen, envelop en het jubilarisgeschenk is hem van harte gegund.

De 2de jubilaris van de avond was Wim Wolbrink. Wim was dit jaar 41,5 jaar lid van de vereniging, maar vanwege de corona kon de huldiging vorig jaar niet doorgaan.
Wim werd met terugwerkende kracht gehuldigd voor 40 jaar lidmaatschap.
Wim ging al vrij snel na het behalen van zijn EHBO diploma in het bestuur. Eerst als secretaris en daarna als voorzitter heeft hij vele jaren de vereniging geleid.
De huidige voorzitter bedankte Wim hartelijk voor zijn bewezen diensten en overhandigde hem dan ook de welverdiende bloemen, envelop en jubilarisgeschenk.

Share Button

Gratis gastles of introduce bij EHBO Notter

Ben je nieuwsgierig naar onze vereniging? Zie je een onderwerp op het lesrooster dat je interessant lijkt?

Wil je eigenlijk wel eens weten wat het voorstelt; EHBO?

Of is je buurvrouw, je kennis of je moeder nieuwsgierig?

Kom een gratis gastles volgen en neem hem of haar mee! Kom woensdagavond naar het Kulturhus in Notter en schuif gewoon aan bij onze leden.

Geen aanmelding vereist, geheel vrijblijvend, geen verplichtingen.

Share Button

RABObank Clubsupport

Dag allen,

onze EHBO vereniging doet ook dit jaar weer aan de Rabobank Clubsupport.
Leden die bankieren bij de Rabobank kunnen gratis een stem uit brengen op een club naar keuze.
Stemmen gaat via de website van de Rabobank.

We zouden het zeer op prijs stellen als ook dit jaar weer op ons gestemd wordt!

Dankzij de Rabobank Clubsupport hebben we vorige jaar een kleine €300,- mogen ontvangen! 
De moeite waard lijkt me.

Stemmen kan vanaf 4 oktober tot 25 oktober.


Share Button

Start nieuw EHBO Seizoen!

Beste leden,

onze overheid heeft versoepeling van de Corona-maatregelen doorgevoerd.

Dat betekent dat we weer van start kunnen en mogen gaan voor een nieuw EHBO seizoen!

We hebben er zin in!

13 oktober trappen we af met onze jaarvergadering. We hopen jullie dan te ontmoeten.

Bestuur EHBO Notter

Share Button

Rabobank Club support

Vanavond om 20:00 uur was het dan zover: de uitreiking van de Rabobank Clubsupport. We zijn blij dat we een mooi bedrag hebben mogen ontvangen!

Namens het bestuur willen we de Rabobank hartelijk danken voor de financiële steun!
Verder willen we natuurlijk alle leden bedanken voor zijn of haar stem op onze vereniging.

Share Button

Annulering herhaling EHBO 2020

Helaas… Het Corona-virus gooit roet in het eten.

Gezien de omstandigheden zien we ons genoodzaakt de geplande herhalingslessen voor 2020 te annuleren. De maatregelen die we moeten nemen om les te kunnen geven, denk aan spatschermen, een reanimatiepop per persoon, elke keer nieuwe handschoenen, minimaal fysiek contact, 1,5mtr lesgeven zorgt ervoor dat we vinden dat we geen kwalitatief goed les kunnen geven. Helemaal omdat we doorgaans actief lesgeven met regelmatig fysiek contact.

Verder willen we natuurlijk niemand onnodig in gevaar brengen.

Het plan is nu om in januari 2021 te starten met de herhalingslessen. Uiteraard beoordelen we op dat moment zorgvuldig de omstandigheden en zullen we jullie nader berichten.

Indien er leden zijn die door deze maatregelen problemen met zijn of haar EHBO diploma krijgt, zoek dan contact met de voorzitter of secretaris. Dan lossen we dat op.

Het spijt ons jullie niet anders te kunnen berichten.

Bestuur EHBO Notter

Share Button

Reanimatie & Corona

Hoe ga je reanimeren in de huidige tijd? En wat doe je al je weet dat het slachtoffer Corona heeft?

Deze informatie is te vinden op de website van de reanimatieraad:

In een eenvoudige schema (pdf) staat vermeld wat te doen.

Share Button

Herhaling AED // Reanimatie **ANNULERING**

Vanwege het Corona-virus zijn de komende periode de herhalingen AED/Reanimatie uitgesteld tot nadere orde.

We zullen je tzt via deze website informeren over de stand van zaken.

Onze vereniging geeft op onderstaande data herhalingslessen Reanimatie/ AED. Deze herhalingslessen zijn in 1e instantie bedoeld voor de mensen die alleen een AED/ Reanimatie diploma hebben. Deze mensen ontvangen binnenkort de uitnodigingsbrief.

Voor de reguliere leden die tijdens de herhalingslessen het deel AED/ Reanimatie gemist hebben of voor diegene die gewoon graag nog een keer willen oefenen bestaat er de mogelijkheid om tijdens een van onderstaande avonden de vaardigheden bij te werken.

De herhaling AED/ Reanimatie bestaat uit 1 avond en de kosten zijn in de jaarlijkse contributie inbegrepen.

Omdat er beperkt ruimte is graag van te voren per mail aanmelden bij onze secretaris: mar‌tin (DOT) nijzink (AT) ‍gmail.com

De data zijn:

11 maart 2020
18 maart 2020
25 maart 2020
8 april 2020
15 april 2020

Alle lessen beginnen om 19:30 uur en worden gehouden in het Kulturhus te Notter.

Share Button