Kaderleden geslaagd voor EHBDu!

Met gepaste trots kunnen we vertellen dat onze kaderleden in januari met goed gevolg de cursus EHBDu hebben afgelegd!
EHBDu staat voor “Eerste Hulp Bij Drank- en Drugsincidenten in het uitgaanscircuit”.

Dit betekent ook dat we deze kennis zullen opnemen in ons lesschema.

Doordat een van onze Lotussen ook deze cursus, maar dan voor Lotussen, volgt kunnen we binnenkort aandacht schenken aan dit onderwerp.

Share Button

In het bezit van een EHBO diploma afgegeven door het Oranje Kruis? Automatisch verzekerd!

Fijn om te weten! Klik op de link om de volledige tekst te lezen.

[klik]

 

Share Button

Krijg jij je cursus EHBO (bijna) gratis van je zorgverzekeraar?

Krijg jij je cursus EHBO (bijna) gratis van je zorgverzekeraar?

Weet je dat meer dan 80 procent van de zorgverzekeraars een cursus EHBO voor 100 procent vergoedt. Waarom? EHBO redt levens, van onbekenden of misschien van iemand die dichtbij je staat. Hoe meer mensen kennis van EHBO hebben, hoe veiliger de samenleving wordt. Het vergoeden van de cursussen EHBO levert de zorgverzekeraars en ons als samenleving op de lange termijn een besparing op, maar bovendien kan je met ‘Eerste Hulp skills’ het leven van je naaste redden.

Wat krijg jij vergoed?

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden de kosten van een EHBO-cursus bij een aanvullende verzekering. De vergoedingen variëren enorm. De ene zorgverzekeraar vergoedt 100 procent van de kosten, terwijl de andere zorgverzekeraar tot maximaal 50 of 75 procent van de kosten vergoedt.

Check jouw voordeel!

 

[bron:livis.nl]

Share Button

Datum regiowedstrijd 2018 bekend

Op 23 maart 2018 wordt in Rijssen de regiowedstrijd 2018 gehouden.
De wedstrijd wordt georganiseerd door het Regiobestuur Twentheland.
De wedstrijd wordt ook dit jaar weer opgezet door Joke Scholten & Niek Schasfoort.

Verdere details volgen nog; hou deze website in de gaten.

Share Button

Diploma Eerste Hulp van het Oranje Kruis voldoet aan IKK-norm

Houders van het Diploma Eerste Hulp voldoen aan de gestelde IKK eisen, zo bevestigt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het register wordt daarmee verrijkt met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis. Eerder was het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis al opgenomen.

 Vanaf 1 januari 2018 zijn kinderdagverblijven en peuterspeelzalen verplicht hun werknemers op te leiden tot eerstehulpverleners.
Op elk kinderdagverblijf en peuterspeelzaal moet altijd een werknemer aanwezig zijn met een geldig certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
Sinds 2015 zijn gastouders al verplicht een geldig en erkend EHBO-certificaat te bezitten.

Niet alle certificaten en diploma’s voldoen aan de IKK verplichting (IKK: Wet op Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang).

Alleen de certificaten en diploma’s vermeld in het Register EHBO-certificaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voldoen aan deze eis.

Het certificaat Eerste Hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis wordt door het ministerie erkend als een geldig EHBO-certificaat voor de gehele kinderopvang.

[bron: Oranje Kruis]

 

Share Button

Proef seizoen 2017/ 2018; flexibel rooster

Met ingang van het seizoen 2017/ 2018 wordt er proef gedraaid met een flexibel rooster.

De opzet van het rooster is als volgt: leden die gekozen hebben voor de zaterdag krijgen de exacte datum nog te horen. Er zal een aparte mail naar alle leden worden verstuurd zodat een ieder zich kan aanmelden. De groepsindeling van de “zaterdagleden” voor de Reanimatie/ AED staat al wel vast.

De leden die gekozen hebben voor de reguliere woensdagavond vallen automatisch in het op deze website vermelde flexibel rooster.
Flexibel betekent in dit geval; je mag zowel in het najaar alsmede in het voorjaar de herhaling komen volgen. De groepsindeling van de “woensdagleden” voor de Reanimatie/ AED staat al wel vast.

De aanvangstijd voor de woensdagavond is zoals te doen gebruikelijk 19:30 uur.

Share Button

Rekening defibrillator niet meer voor eigenaar

Eigenaars van een defibrillator draaien niet langer op voor de kosten van het gebruik.
Vanaf volgend jaar kunnen zij de rekening voor het gebruiksklaar maken van het reanimatie-apparaat indienen bij de ambulancedienst, heeft minister Edith Schippers in juli 2017 laten weten.

Defibrillatoren of AED’s hangen op duizenden plaatsen In Nederland, bijvoorbeeld in scholen, in bedrijven en winkels. Als zo’n AED is gebruikt om de hartslag van een slachtoffer weer op gang te brengen, moeten daarna onder meer de elektroden worden vervangen. Dat kan zomaar 150 euro kosten.

De verzekeraar van het slachtoffer moet dat vergoeden, maar dat komt er vaak niet van. Als het goed afloopt komt de eigenaar van de defibrillator vaak niet te weten bij wie hij moet aankloppen.

Loopt het slecht af, dan vinden eigenaars het vaak pijnlijk nabestaanden lastig te vallen met de rekening.

Dat is na 1 januari 2018 voorbij, doordat de ambulancedienst dan de kosten voorschiet en verhaalt op de verzekeraar.

[bron:  overheid.nl]

 

Share Button

Huisarts Koos van der Burgh uit Rijssen koninklijk onderscheiden

[Bron: Twentsche Courant Tubantia: klik]

RIJSSEN – Na een periode van dertig jaar als zeer betrokken huisarts in zijn woonplaats Rijssen werd de 65-jarige Koos van der Burgh donderdagmiddag, bij zijn afscheid van collega’s en patiënten,  benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. 

Maar, zo zei burgemeester Arco Hofland die hem de versierselen opspeldde, heeft de scheidende huisarts behalve voor de niet aflatende zorg voor zijn patiënten  de onderscheiding mede te danken aan zijn vele andere, maatschappelijke activiteiten. ‘De meest zichtbare hiervan is zijn voorzitterschap van de Stichting Rijssens Leemspoor sinds 1988. Ook was Koos van der Burgh van 1996 tot 2008 voorzitter van de Kulturele Raad Rijssen. En sinds 2011 verricht hij verschillende vrijwilligerstaken voor Ichtus Vrije Baptistengemeente Wierden, waaronder zijn inzet voor nieuwe huisvesting voor deze kerkelijke gemeente’, aldus Hofland.

Inzet

Van der Burgh, die nog herstellende is van de gevolgen van een virusziekte opgelopen in Suriname en een daarop volgende bloedvergiftiging, heeft zijn medische expertise ook ingezet bij andere instanties. Zo was hij van 1987 tot 2013 docent voor de EHBO-vereniging Notter en van 1997 tot 2009 algemeen bestuurslid van Nieuw Begin Verslavingszorg Rijssen.

Vanaf 2011 zet Van der Burgh zich ook in voor de Centrale Huisartsenpost Almelo als medisch-inhoudelijk beoordelaar kwaliteitsbeleid en voor de opleiding tot triasgist (degene die in een huisartsenpost aard en urgentieniveau van klachten beoordeelt). Tevens is de Rijssense huisarts sinds tien jaar verbonden aan het UMC in Groningen, waar hij fungeert als opleider/docent co-assistenten huisartsengeneeskunde.

Buitenland

Van der Burgh heeft echter ook grote verdiensten in het buitenland gehad. Voordat hij zich als huisarts in Rijssen vestigde was van der Burgh tropenarts in Nigeria en vanaf 2010 verrichtte hij jaarlijks als tropenarts enkele weken of maanden vrijwilligerswerk in landen als Mozambique, Malawi en Suriname. Hij gaf daar niet alleen praktische zorg aan patiënten, maar ook les aan artsen en verpleegkundigen. Als zijn herstel goed verloopt wil Van der Burgh die draad weer oppakken samen met zijn vrouw Willy, die hbo-verpleegkundige is met specialisatie voor werken in ontwikkelingslanden

Share Button

EHBO Notter in het nieuws!

Zoals te doen gebruikelijk staan we elk jaar als EHBO-ers bij de Oranjefeesten te Wierden.

Vanwege onze inzet heeft de Oranjevereniging Wierden dit jaar een artikel in het programmaboekje over ons opgenomen.

Hieronder het betreffende artikel.

Share Button

Vrijwilligerspenning uitgereikt aan Jan van de Riet

Vrijdagavond stond Jan van de Riet in de Tolplas te Wierden een grote verrassing te wachten!

Daar werd hem door Loco-Burgemeester Dianne Span van de Gemeente Wierden de vrijwilligerspenning uitgereikt.

Hij werd bedankt en beloond voor zijn jarenlange inzet bij de Agri-fair en natuurlijk zijn jarenlange inzet voor onze vereniging.

Jan namens het bestuur van harte gefeliciteerd!

Hieronder het artikel van de uitreiking uit de krant en enkele foto’s van vrijdagavond.

         

Share Button