Home » NIEUWS » AVG // nieuwe regelgeving // je privacy is ons dierbaar

AVG // nieuwe regelgeving // je privacy is ons dierbaar

http://ehbonotter.nl/avg-nieuwe-regelgeving-je-privacy-is-ons-dierbaar/

Je privacy is ons dierbaar!

Jullie zullen ongetwijfeld meer e-mails hebben ontvangen met het woord “privacy” in de tekst of als aanhef. Dit alles vanwege de nieuwe wetgeving AVG die binnenkort van kracht wordt.
In deze wet wordt geregeld dat onze persoonsgegevens niet “op straat liggen” of zomaar ge- of misbruikt kunnen worden.
Goede zaak natuurlijk maar voor het bestuur heeft het aardig wat voeten in aarde. Onze handelwijze was altijd al dat we voorzichtig met de NAW gegevens omgingen, maar nu moet het ook beschreven worden hoe we dat dan doen of geregeld hebben.

Wat betekent het verder voor jullie?

Rond de jaarvergadering zal het bestuur een brief verstrekken met hierin de toelichting hoe we als vereniging omgaan met deze nieuwe wetgeving.
Tevens wordt in deze brief ingegaan wat de rechten van de leden zijn en wat we doen of gedaan hebben om jullie privacy te beschermen.

Verder komt op onze website de navolgende disclaimer:

Als EHBO organisatie verwerken wij persoonsgegevens om onze vereniging te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen. Hoe we met je gegevens omgaan wordt binnenkort beschreven en op deze website gepubliceerd.

Ik hoop hiermede jullie allen voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht dat niet het geval zijn, schroom dan niet contact met ons te zoeken.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur EHBO Vereniging Notter,
Herman Averesch, voorzitter

 

Share Button